Yleiset vuokrausehdot

 • Saapuessaan toimistoon tai lentoasemalle asiakkaan on esitettävä ajokortti ja passi, NIE tai DNI ja varmistettava, että asiakirjat eivät ole vanhentuneet.
 • Maksu on suoritettava saapumispäivänä voimassa olevalla luottokortilla (VISA TAI MASTERCARD), joka on maksun tai vakuuden perusteena ja jonka on kuuluttava pääkuljettajaksi ilmoitetulle henkilölle tai, jos tämä ei ole mahdollista, toiselle kuljettajalle.
 • Autonvuokrauksen alaikäraja on 25 vuotta ja yläikäraja 75 vuotta, ja kuljettajalla on oltava ajokortti vähintään 2 vuotta.
 • Jos toimitus tapahtuu lentokentällä, odotamme sinua saapumisaulassa nimikyltin kanssa, ja jos ongelmia ilmenee, yhteyspuhelinnumero on 0034 636345222 tai 0034 952 587 333.
 • Se saa liikkua ainoastaan Andalusian itsehallintoalueella ja Gibraltarilla.
 • Auton vuokraus ei välttämättä koske tiettyä ajoneuvoa vaan ryhmää samankaltaisia ajoneuvoja, jotka ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan, asuttavuudeltaan, kooltaan tai kapasiteetiltaan samanlaisia.
 • Vuokrasopimuksen päättyessä tarjoamme ystävällisyystunnin, mutta kun tämä aika on kulunut, sinun on maksettava ylimääräinen vuorokausi kulloinkin voimassa olevan hinnan mukaan.

VUOKRAAN SISÄLTYY:

 • Yksi lisäkuljettaja.
 • Sisältää verot (21 % alv).
 • 300 kilometriä päivässä sisältyy hintaan (ylimenevästä osuudesta maksetaan 0,15 senttiä kilometriltä).
 • Pakollinen perustason vastuuvakuutus omavastuulla. (ks. kohta 9)
 • Ilmainen nouto- ja toimituspalvelu Fuengirolan toimistoissa.
 • 24 tunnin tiepalvelu. (EUROOPPALAINEN TEKNINEN APU 0034 913 643 838).
 • Ilmaiset toimitukset lentokentälle klo 09.00-21.00 yli viikon vuokrauksille.

 

HINTAAN SISÄLTYMÄTTÖMÄT LISÄPALVELUT:

 • Lentokentällä klo 21.00-9.00 välisenä aikana tapahtuvista luovutuksista veloitetaan 40 euron lisämaksu vuokraa kohti.
 • Ajoneuvon vuokra-aikana kuluttama polttoaine on vuokralaisen vastuulla. Ajoneuvoon palautetaan sama polttoainemäärä kuin lähtiessä, ja se tankataan ajoneuvolle sopivalla polttoaineella.
 • Gps: pyynnöstä.
 • Lasten turvajärjestelmät: Maxi cosi, lastenistuimet ja turvaistuimet maksavat 5 euroa päivässä, enintään 60 euroa. Asennus autoon on aina asiakkaan vastuulla.
 • Liikennesakot.
 • Kaikkien riskien vakuutus lukuun ottamatta ajoneuvon korin ja avaimen katoamista, lisä ajoneuvon luokan mukaan. (ks. kohta 9).

Tällä sopimuksella Inmocoches S.L., CIF B-92860949, kotipaikka C/Iglesia Nº 14 Salares Málaga CP: 29714, rekisteröity Málagan kaupparekisteriin Nº5, nide 4342, kirja 3252, Folio 106, sivu MA-92438, vuokraa sopimuksen etusivulla kuvatun ajoneuvon kuljettajaksi ja maksajaksi nimetylle henkilölle (vuokralle ottaja tai asiakas) jäljempänä määritellyin ehdoin (jäljempänä sopimus). Allekirjoittaessaan sopimuksen etusivun asiakas vakuuttaa, että hän on lukenut ja hyväksyy kaikki sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

1.- SOPIMUKSEN TARKOITUS JA AJONEUVON KÄYTTÖ.

Sopimuksen kohteena on erityisehdoissa kuvatun ajoneuvon vuokraaminen ilman kuljettajaa matkustajien ja heidän matkatavaroidensa yksityistä kuljetusta varten. Hän vakuuttaa myös, että etupuolella ilmoitetut henkilökohtaiset olosuhteet ja osoite pitävät paikkansa.

Asiakas hyväksyy, että hän vastaanottaa sopimuksessa kuvatun ajoneuvon puhtaana ja määritellyissä huolto- ja käyttöolosuhteissa, vaurioiden, polttoainesäiliön ja lisälaitteiden kunnon osalta, joita pidetään käyttökelpoisina, jos niitä ei mainita.

Vuokrapäivä on 24 tunnin ajanjakso vuokrauksen alkamisajankohdasta. Jos asiakas päättää palauttaa ajoneuvon ennen sopimuksessa määriteltyä päivämäärää, hän ei saa summaa niiltä päiviltä, joina ajoneuvoa ei ole käytetty.

Asiakas sitoutuu pitämään ajoneuvon hyvässä kunnossa ja erityisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen muissa lausekkeissa mahdollisesti esitettyjen velvoitteiden soveltamista: käyttämään ja kuljettamaan ajoneuvoa huolellisesti noudattaen liikennettä, moottoriajoneuvojen liikennettä ja liikenneturvallisuutta koskevaa lakia ja muita sovellettavia säännöksiä sekä tässä sopimuksessa määrättyjä säännöksiä.

Tämän sopimuksen määräysten noudattamatta jättäminen katsotaan väärinkäytöksi, jolloin asiakas on vastuussa kaikista ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista ja on velvollinen maksamaan kaikki aiheutuneet kustannukset.

Liikennemerkkien noudattamatta jättämisestä johtuvaa huolimattomuutta ei sovelleta vuokratulle ajoneuvolle aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen.

Se on nimenomaisesti kielletty vuokralaiselta:

 • Ajoneuvon käyttäminen maksulliseen henkilö- tai tavarankuljetukseen on nimenomaisesti kielletty. Jos poliisi soittaa ja ilmoittaa asiasta, sopimus puretaan ja kaikki sopimukseen liittyvät oikeudet sekä yrityksen ulkoiselle ilmeelle aiheutuneiden vahinkojen vuoksi maksettu vakuus pidätetään.
 • Ajoneuvon käyttäminen muiden työntämiseen tai hinaamiseen.
 • Osallistuminen urheilutapahtumiin tai kilpailuihin tai ajaminen teillä tai muissa paikoissa, jotka voivat huonon kunnon vuoksi aiheuttaa vahinkoa ajoneuvolle, kuten rannat, metsätiet, autoradat, maastotiet jne….
 • Ajoneuvon kuljettaminen alkoholijuomien, huumausaineiden, psykotrooppisten lääkkeiden, piristeiden tai vastaavien aineiden vaikutuksen alaisena tai heikentyneen ajokyvyn tilassa, kuten väsymyksen tai sairauden vuoksi, tai ajoneuvon kuljettamisen salliminen tällaisissa olosuhteissa.
 • Ajoneuvon kuljettamisen salliminen muulle henkilölle kuin asiakkaalle itselleen tai sopimuksessa määritellyille lisäkuljettajille.
 • Ajoneuvon alivuokraus.
 • Holtiton ajo tai liikennesääntöjen vastainen ajo.
 • Ajoneuvon kuljettaminen Andalusian autonomisen alueen ja Iberian niemimaan ulkopuolella, ellei siihen ole saatu etukäteen kirjallista lupaa Inmocoches S.L:ltä.
 • Ajoneuvon käyttö vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen.
 • Älä kuljeta enempää matkustajia kuin ajoneuvon valmistaja on määrännyt tai laki sallii.
 • Eläinten tai tavaroiden kuljettaminen ajoneuvossa, ellei vuokranantaja ole antanut siihen kirjallista lupaa.
 • Väärän polttoaineen tankkaus.
 • Auton likaaminen yli kohtuullisen käytön.
 • Ajoneuvo ei ole asianmukaisesti pysäköity ja lukittu, kun sitä ei käytetä.
 • Ajoneuvon mekaanisten osien käsittely itse tai muiden henkilöiden, myös korjaamoiden, välityksellä.
 • Matkatavaroiden kuljettaminen ajoneuvon päällä.
 • Jättämällä ajoneuvon sisälle näkyville esineitä, jotka todennäköisesti varastetaan, jolloin ajoneuvo vahingoittuu.
 • Älä peukaloi ajoneuvon matkamittaria millään tavalla.

 

2.- VUOKRA-AIKA.

Ajoneuvo on palautettava tässä sopimuksessa määriteltynä ajankohtana ja paikassa. Toimitushetkellä vahvistetaan 60 minuutin varoaika, jonka jälkeen vuokranantaja voi periä ylimääräisen vuorokauden vuokran.

Inmocoches S.L. pidättää itsellään oikeuden vapauttaa varauksen nouto lentokentältä tai mistä tahansa toimistostamme, jos kaksi tuntia on kulunut sovitusta noutoajasta. (Jos lentosi myöhästyy, varauksesi pidetään voimassa, kunhan olet ilmoittanut meille oikean lennon numeron).

 

3.- AJONEUVON PALAUTTAMINEN.

Ajoneuvo on palautettava toimistoon vuokrasopimuksessa mainittuun päivämäärään ja kellonaikaan. Asiakkaan on palautettava ajoneuvo samassa kunnossa kuin se on toimitettu, kaikkine asiakirjoineen, lisävarusteineen, renkaineen, työkaluineen ja tarvikkeineen. Asiakas ei saa muuttaa ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, avaimia, varusteita, työkaluja ja/tai lisävarusteita eikä tehdä muutoksia ajoneuvon ulkoiseen ja/tai sisäiseen ulkonäköön. Jos näin tapahtuu, asiakas vastaa kaikista tarvittavista kuluista auton palauttamiseksi alkuperäiseen tilaansa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Inmocoches S.L.:lle kunnostuksesta aiheutuvia vahinkoja, jotka aiheutuvat siitä ajasta, jonka ajoneuvo oli pysäytettynä, siitä, että se oli jälleenvuokrattavissa, siirtokustannuksista, nostureista, tietulleista, varastoinnista ja säilytyksestä aiheutuvista kustannuksista sekä kaikista muista Inmocoches S.L.:lle aiheutuvista kustannuksista.

Jos ajoneuvoa ei palauteta vuokrasopimuksen tai sen jatkamisen päättyessä, siitä tehdään välittömästi varkausilmoitus. Inmocoches S.L. pidättää itsellään oikeuden ryhtyä oikeustoimiin toimivaltaisten viranomaisten edessä kaikissa tapauksissa, joissa ajoneuvo katoaa tai sitä ei palauteta, ja asiakas ottaa täyden vastuun seurauksista.

Jokaiselta päivältä, joka ylittää sopimuskauden ajoneuvon takaisinperintään asti, peritään yhtiön virallisten taksojen mukainen korvaus, johon lisätään yhtiölle aiheutuneiden vahinkojen ja ajoneuvon takaisinperintäkulujen vuorokausivuokraa vastaava summa. Maksu veloitetaan asiakkaan luottokortilta tai vähennetään talletuksesta päivittäin. Jos varoja ei ole tai jos varat on käytetty loppuun, asiakas haetaan tuomioistuimesta.

Jos ajoneuvo toimitetaan aikaisemmin, vuokraajalla ei ole oikeutta saada takaisin tai vähentää mitään maksettavasta tai maksetusta hinnasta, eikä myöskään vakuutuksesta tai lisätuotteista, joista on tehty sopimus.

4.- SOPIMUKSEN JATKAMINEN.

Asiakas on velvollinen palauttamaan auton sopimuksessa mainittuna päivänä ja aikana. Jos asiakas haluaa pidentää vuokra-aikaa, hänen on mentävä johonkin Inmocoches S.L.:n toimistoon allekirjoittamaan pidennyspyyntö. Sopimusta ei voi jatkaa puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä. Jos sopimusta ei voida pidentää ajoneuvojen puuttumisen tai muun syyn vuoksi, asiakkaan on palautettava auto sovittuna päivänä, kellonaikana ja toimipisteessä.

Kun jatkoaikaa pyydetään, Inmocoches S.L. voi vaatia uuden sopimuksen allekirjoittamista, jolloin nykyisen sopimuksen katsotaan päättyneen. Pidennyksen vähimmäiskesto on yksi päivä. Määrä on suhteutettava sen kauden aikana voimassa oleviin taksoihin, jolloin pidennys tehdään.

Vakuudeksi talletettua määrää ei missään tapauksessa saa käyttää laajentamiseen. Asiakkaan yksipuolinen pidennys katsotaan ajoneuvon luvattomaksi käytöksi asiakkaan vastuun kannalta ajoneuvon mahdollisista vahingoista, ja sitä pidetään samalla tavalla kuin ajoneuvon palauttamatta jättämistä sovitussa ajassa.

Jos autoa ei palauteta, yritys tekee 24 tunnin kuluessa rikosilmoituksen poliisille ajoneuvon väärinkäytöstä, ja asiakas joutuu maksamaan kaikki edellisessä kohdassa mainitut laskutetut summat sekä 300 euron korvauksen hallinnoijille aiheutuneesta ajanhukasta, joka aiheutuu siitä, että heidän on mentävä tekemään rikosilmoitus tavanomaisten tehtäviensä laiminlyönnistä.

5.- MAKSUT.

5.1. Sopimusten hinnat ovat voimassa olevien tariffien mukaisia, jotka ovat asianmukaisesti esillä toimistossamme ja verkkosivuillamme. Vuokrausmaksu vastaa ajoneuvon käytettävissäoloaikaa tariffien mukaisesti.

Hinnat voivat vaihdella ilman ennakkoilmoitusta ja riippuvat vuodenajoista, joten asiakkaan vastuulla on tarkistaa sovellettava hinta ennen ajoneuvon vuokraamista. Kaikki hinnat on ilmoitettu euroina, eivätkä ne sisällä polttoainetta, lisävakuutuksia eivätkä lisävarusteita, kuten lastenistuimia, gps:ää jne…..

Asiakas sitoutuu nimenomaisesti maksamaan Inmocoches S.L.:lle vuokrakauden alussa. Vuokraan sisältyy 300 kilometrin ajokilometri päivässä, Espanjan laissa säädetty pakollinen vakuutus ja voimassa oleva 21 prosentin arvonlisävero.

Asiakasta sitoo tämän sopimuksen 6 kohdassa tarkoitettu polttoainekäytäntö, ja hän vastaa myös tämän sopimuksen 9 kohdassa tarkoitetusta lisäturvasta aiheutuvista määristä.

Asiakas vastaa myös kaikista muista sovelluskonsepteista Inmocoches S.L:n tarjoamien kaupallisten ja sopimusehtojen mukaisesti.

5.2.- Inmocoches S.L. tarkistaa vuokra-ajan päättyessä henkilökohtaisesti asiakkaan kanssa ajoneuvon kunnon.
Jos ajoneuvon alkuperäisen toimituksen yhteydessä kuvatun ja palautuksen yhteydessä kuvatun kunnon välillä havaitaan eroja, sinua voidaan vaatia maksamaan vastaavat summat.

Jos et ota kaskovakuutusta, ajoneuvon vahinko arvioidaan toimituksen yhteydessä, ja asiakas on vastuussa kaikista ajoneuvolle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jotka veloitetaan asiakkaan luottokortilta tai käteistalletuksesta. Jos et ole syyllinen onnettomuuteen, sinun on toimitettava asianmukainen onnettomuusraportti, josta käy oikein ilmi rekisterikilpi, omistaja, vakuutuksen numero ja onnettomuus- tai poliisiraportin selittävä piirros. Tässä vaiheessa 2000 euron summa estetään kortilta, kunnes vastapuoli suostuu toisin.

Kaskovakuutus ei kumpaankaan tapaukseen kata ajoneuvon alustan vaurioita eikä avainten katoamista eikä kuljettajan huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja (ks. kohta 1).

Vuokralaisen on toimitettava ennen vuokrasopimuksen alkamista luottokortilla tai käteisellä maksettava takuumaksu ja/tai maksuvakuus, jotta hän voi vastata ja täyttää tässä sopimuksessa asetetut ja voimassa olevan lainsäädännön mukaan oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoiset velvoitteet ennen vuokrasopimuksen alkamista.

Ajokortin haltijan on oltava vuokrasopimuksessa pääkuljettajaksi nimetty henkilö tai, jos tämä ei ole mahdollista, apukuljettaja.

6.- POLTTOAINEPOLITIIKKA.

Ajoneuvon vuokra-aikana kuluttama polttoaine on vuokralaisen vastuulla.

Vuokraajan on tankattava ajoneuvoon ajoneuvolle sopivaa polttoainetta. Jos näin ei tapahdu, hän vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat ajoneuvolle sopimattoman polttoaineen käytöstä aiheutuneiden vahinkojen poistamisesta ja/tai korjaamisesta sekä ajoneuvon puhdistamisesta, mukaan lukien polttoainesuodattimien vaihtaminen ja ajoneuvon tankkaaminen vuokraushetkellä vallinneelle tasolle.

Sopimuksessa ilmoitetaan ajoneuvon käytettävissä oleva polttoainemäärä neljännesvuosittain. Vuokraaja sitoutuu palauttamaan ajoneuvon samalla polttoainemäärällä. Jos näin ei tapahdu, sinua laskutetaan puuttuvasta polttoaineesta sekä 15 euron lisämaksusta tankkauspalvelusta ja palauttamattoman neljänneksen suhteellisesta osasta.

Jokaisesta maksamattomasta neljänneksestä veloitetaan maksu:

 • Ryhmä A, B, C, C1, D, D1, M……………..25/ Huonetta kohti.
 • Ryhmä D2, F, G, H, H1, H2, N………30/ Huonetta kohti.
 • Ryhmä I, I1, J, J1, K,L………….40€/ Huonekohtaisesti

7.- TAPATURMAT.

Onnettomuuden sattuessa asiakas sitoutuu hankkimaan täydelliset tiedot muista osallisista ajoneuvoista ja niiden kuljettajista, pyytämään poliisin läsnäoloa, jos onnettomuus on vakava tai jos asiasta ei ole sovittu, ja ennen kuin hän allekirjoittaa raportin, jossa hän tunnustaa vastuunsa onnettomuudesta. Jos asiakas ei ole syyllinen eikä täytä onnettomuusilmoitusta eikä tee siitä ilmoitusta, häneltä veloitetaan kaikki ajoneuvolle aiheutuneet vahingot.

 

7.1.- TOIMINTAOHJEET ONNETTOMUUS- TAI RIKOSTAPAUKSISSA.

 • Ilmoita tapauksesta välittömästi poliisille.
 • Täytä asiakirjojen liitteenä oleva onnettomuusraportti tiiviisti ja tarkasti ja ilmoita rekisterikilpi, toisen osapuolen nimi, osoite, yhtiön nimi ja vakuutuksen numero sekä mahdollisten todistajien nimi ja puhelinnumero.
 • Älä jätä ajoneuvoa ryhtymättä asianmukaisiin toimenpiteisiin sen suojaamiseksi lisävahingoilta jättämällä se lukittuna, asianmukaisesti merkittynä ja häiritsemättä liikennettä.
 • Onnettomuuden tai rikoksen sattuessa Inmocoches S.L.:llä on hätäpuhelinnumero, johon sinun tulee välittömästi ilmoittaa tapahtuneesta, tämä numero on 0034 636345222.
 • Onnettomuuden tai rikoksen sattuessa Inmocoches S.L. ei ole velvollinen tarjoamaan vuokraajalle toista vuokra-autoa.

 

8.- VIAN SATTUESSA.

Soita hätäpuhelinnumeroon 0034 636345222 ja soita sitten ajoneuvon liikennevakuutuksen kanssa sovittuun tiepalveluun ja vie ajoneuvo Carretera de Mijas Arroyo Real 19:ssä sijaitseviin tiloihimme klo 09.00-20.00 välisenä aikana, näiden aikojen ulkopuolella soita tiepalveluun ja pyydä kuljetusta tilapäiseen tai pysyvään asuinpaikkaasi.

 

Vuokra-auto on tarkastettu asianmukaisesti ennen luovutusta, ja sillä on voimassa oleva tekninen katsastus, joten vuokralle ottaja ei voi vaatia vuokranantajalta mitään vastuuta mahdollisista sattumanvaraisista vioista. Tällaisessa tapauksessa kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään ilman velvollisuutta palauttaa jäljellä olevat vuokrapäivät. Leasingyhtiö voisi kuitenkin korvata ajoneuvon toisella ajoneuvolla kohteliaisuudesta eikä velvollisuutena.

Vuokranantaja ei korvaa vuokralle ottajalle kustannuksia, jotka aiheutuvat ajoneuvoon tehdyistä korjauksista, joita ei ole ennalta hyväksytty.

Vuokranantaja vastaa ajoneuvon tavanomaisesta käytöstä johtuvasta mekaanisesta kulumisesta: Pitkäaikaisissa sopimuksissa vuokralle ottaja vastaa ajoneuvon kunnossapidosta, jotta se toimii moitteettomasti: nesteiden, öljyjen, voiteluaineiden, renkaiden jne. oikea taso. Tasoja olisi tarkkailtava 1000 kilometrin välein. Inmocoches SLU vastaa nesteiden täydennyskustannuksista.

 1. VAKUUTUS.

Vuokrattu ajoneuvo saa liikkua ainoastaan ANDALUSIAN JA GIBRALTARIN AUTONOMISEN YHTEISÖN alueella.

Ajoneuvo on automaattisesti vakuuttamaton, kun vuokrasopimus päättyy tai kun se poistuu Andalusian autonomisen alueen rajojen ulkopuolelle. Se on myös vakuuttamaton, kun se lähtee Iberian niemimaalta.

Inmocoches S.L. tarjoaa kahdenlaisia vakuutuksia:


A.Pakollinen vastuuvakuutus + omavastuuosuus
. Asiakas ja valtuutettu kuljettaja ovat vakuutettuina osapuolina autovakuutussopimuksessa, jonka jäljennös on saatavilla Inmocoches S.L.:n toimistosta, jossa ajoneuvon vuokraus tapahtuu. Tämä vakuutus sisältää siviilioikeudellisen vastuun ajoneuvon käytöstä ja liikenteestä kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista AINOASTAAN KOLMANNILLE OSAPUOLILLE. Vuokralaisen puolisoita, yleneviä sukulaisia, jälkeläisiä, sisaruksia tai sukulaisia ei pidetä kolmansina osapuolina.

Tähän vakuutukseen liittyy omavastuu, jonka kustannukset vaihtelevat varatun ajoneuvon tyypin mukaan.

 1. Korvaus on 500 euroa ryhmien A, B, C C1, D, D1, F, G, H, M ja N osalta.
 2. Omavastuu on 1000 euroa ryhmien D2, H1, H2, I, I1, I1, I1, J, J1 osalta.
 3. K- ja L-ryhmät maksavat 3000 euroa.

Omavastuuosuus veloitetaan asiakkaan luottokortilta ajoneuvoa noudettaessa. Jos asiakas palauttaa ajoneuvon samassa kunnossa kuin se noudettiin, omavastuu palautetaan. Vahingon sattuessa asiakas on vastuussa vahingosta. Inmocoches S.L. ei ole vastuussa pankkisi perimistä palkkioista franchisingin palauttamisesta.

Vakuutus ei kata renkaiden, vanteiden, rengaskorkkien, puhkeamisten, puhkeamisten, ajoneuvon sisätilojen, sisä- ja ulkopeilien, ikkunoiden, lukkojen, alustan, kytkimen, moottorin, kampikammion, katalysaattorin ja jäähdyttimen vahinkoja. Siihen eivät myöskään sisälly kustannukset, jotka aiheutuvat akun lataamisesta, avaimen katoamisesta, hinausauton käytöstä, taksista onnettomuuden jälkeisissä matkoissa, käytetyn polttoainetyypin virheestä, eikä määrä, joka vastaa niitä päiviä, jotka ajoneuvo on ollut toimintakyvyttömänä sen korjaamiseen asti, eivätkä huolimattomuudesta tai vääränlaisesta käytöstä aiheutuneita vahinkoja (ks. kohta 1).

 1. Täysvakuutus ilman omavastuutaSinulla on mahdollisuus ottaa kaskovakuutus, jonka arvo riippuu vuokraamasi ajoneuvon luokasta ja joka ei kata ajoneuvon alapinnan vaurioita, avaimen katoamista, kuljettajan huolimattomuudesta tai ajoneuvon epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuneita vahinkoja (ks. kohta 1).

Siinä on pakollinen vastuuvakuutus, joka kattaa henkilövahingot ja onnettomuuksien ajoneuvolle aiheuttamat vahingot, kuten renkaat, lasit.

Vakuutus ei missään tapauksessa kata ajoneuvoon jätettyjä, säilytettyjä tai kuljetettuja henkilökohtaisia esineitä, joten ÄLÄ JÄTÄ MITÄÄN ESINEITÄ AJONEUVOON JA VARMISTA, ETTÄ SE ON AINA LUKITTU.

 

Vakuutuksen hinta riippuu vuokratun ajoneuvon luokasta, ja vakuutus on omavastuuvapaa.

 • Ryhmät A, B, C, C1, M: 7 euroa päivässä.
 • Ryhmät D, D1, F, G, N: 10 euroa päivässä.
 • Ryhmät D2, H, H1, H2, I, I1, J, J1, K, L: 15 euroa päivässä.

 

Muistutamme, että mikään vakuutustyyppi ei korvaa ajoneuvolle aiheutuneita vahinkoja, jotka johtuvat:

 • Sodat, luonnonkatastrofit ja luonnonilmiöt.
 • Terrorismi, mellakka tai kapina.
 • Valtion turvallisuusjoukkojen toiminta.
 • Osallistuminen kilpailuihin.
 • Ajaminen ilman ajokorttia tai ajolupaa tai ajaminen jonkun muun kuin vuokrasopimuksessa mainitun henkilön kanssa.
 • Ajaminen alkoholin, huumeiden tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

Sekä kaikki kohdassa 1 luetellut asiat.

9.1. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan välittömästi Inmocoches S.L.:lle kaikista vuokratulle ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista ja toimittamaan välittömästi Inmocoches S.L.:lle kaikki tällaiseen vahinkoon liittyvät kirjeet, haasteet tai ilmoitukset sekä toimimaan täydessä yhteistyössä Inmocoches S.L.:n ja vakuutusyhtiön kanssa mahdollisten vaateiden ja oikeudenkäyntien tutkimisessa ja puolustamisessa. Asiakkaan on esitettävä asianmukaisesti laatimansa onnettomuus- tai vahinkoilmoitus, ja sen on tapahduttava enintään 24 tunnin kuluessa tapahtumasta. Erityisesti onnettomuustapauksessa asiakkaan on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Hanki täydelliset tiedot onnettomuudessa osallisina olleista henkilöistä ja mahdollisista silminnäkijöistä, onnettomuuspiirros sekä tiedot vastapuolen ajoneuvosta (rekisterikilpi, malli, vakuutuksenantaja, mahdollisuuksien mukaan vakuutuskirjan numero jne.).
 • Toimita mahdollisimman pian vuokranantajalle edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot ja muut onnettomuutta koskevat tiedot.
 • Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos toisen osapuolen syyllisyyttä on tutkittava tai jos loukkaantumisia sattuu.
 • Älä jätä ajoneuvoa ilman riittäviä toimenpiteitä sen suojaamiseksi ja turvaamiseksi.

Tulipalon, ilkivallan, varkauden tai ajoneuvon katoamisen yhteydessä asiakas sitoutuu ilmoittamaan asiasta välittömästi Inmocoches SLU:lle ja tekemään asiasta ilmoituksen asianomaisille viranomaisille.

 

10.- AJOKORTTI.

Kuljettajalla on oltava Espanjassa voimassa oleva ja hyväksytty ajokortti, hänen on oltava vähintään 25-vuotias ja hänen on täytynyt pitää ajokorttiaan vähintään KAKSI VUOTTA, enintään 75 vuotta. Jos kyseessä on lisäkuljettaja, Inmocoches SLU:n on valtuutettava hänet asianmukaisesti noudattamaan edellä mainittuja vaatimuksia, ja hänen nimensä ja allekirjoituksensa on sisällytettävä vuokrasopimukseen yhdessä vuokralaisen nimen ja allekirjoituksen kanssa, jolloin vuokralainen on suoraan vastuussa näistä seikoista ja pitää Inmocoches SLU:ta vahingoittumattomana kaikissa olosuhteissa.

 

11.- LIIKENNESAKOT.

Asiakas on täysin ja ehdottomasti vastuussa kaikista sakoista, rangaistuksista tai muista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat vuokrattuun ajoneuvoon sen epäasianmukaisen käytön vuoksi.

Inmocoches S.L. on lain mukaan velvollinen toimittamaan viranomaisille tiedot asiakkaista, jotka saavat liikennesakon vuokra-aikana, ja veloittaa asiakkaalta 25 euron hallinnollisen maksun, kun saamme liikennesakon tai sakon joltain viranomaiselta. Tämä maksu ei sisällä liikennesakon maksua, vaan asiakkaan on maksettava sakko suoraan viranomaisille saatuaan sakon postitse kotiinsa.

 

12.-TAKUUT/TAKAUKSET.

Inmocoches S.L. vaatii jokaisessa vuokrasopimuksessa takuumaksun, jonka määrä näkyy taulukossa hinnat, jotka vaihtelevat 500 ja 3000 euron välillä, joka veloitetaan luottokortiltasi ja palautetaan sopimuksen päättyessä, jos ajoneuvo palautetaan samassa kunnossa, jossa vuokralainen nouti sen. Asiakkaalla on oltava merkittävä luottokortti. Jos lisävarusteet katoavat, vuokralle ottajaa rangaistaan toimistossamme olevien taulukoiden mukaisesti.

Inmocoches S.L. pidättää itsellään oikeuden pitää talletuksen, joka on talletettu ajoneuvolle aiheutuneiden vahinkojen kattamiseksi, kunnes vahingot on määritetty taloudellisesti, koska se voi katsoa, että osa vahingoista on aiheutunut, ja nämä vahingot laskutetaan vuokralaiselta asiantuntijan tekemän arvion perusteella virallisessa korjaamossa.

 

13.-AJONEUVON TILA.

Vuokrasopimukseen liitetään ajoneuvon katsastus, jonka vuokranantaja ja vuokralainen tekevät yhdessä ajoneuvon luovutushetkellä; vuokralaisen on korjattava kaikki katsastuksessa havaitsematta jääneet puutteet.

Jos ajoneuvo vaatii erityispuhdistusta, koska se on palautettu puutteellisessa kunnossa ja likaantunut liikaa, Inmocoches S.L. on velvollinen veloittamaan 100-300 euroa riippuen erityispuhdistusta vaativista osista, kuten verhoiluista, katoista, matoista jne….

 

14.- SATELLIITTIPAIKANNUSJÄRJESTELMÄ.

Vuokrattava ajoneuvo on varustettu satelliittipaikannusjärjestelmällä, joka on toiminnassa koko sopimuksen voimassaolon ajan ja jonka manipulointi on nimenomaisesti kielletty vuokralaiselta kaikissa tapauksissa. Havaittu manipulointi johtaa sopimuksen irtisanomiseen, ja sinun on maksettava järjestelmälle aiheutuneista vahingoista aiheutuvat kustannukset.

 

15.- LAPSILLE HYVÄKSYTYT LASTENISTUIMET JA LASTENISTUINTEN KOROKEISTUIMET

Asiakkaan on ilmoitettava Inmocoches S.L.:lle tarpeesta käyttää alle kolmevuotiaille lapsille tai vanhemmille lapsille, joiden pituus on enintään 150 senttimetriä, hyväksyttyjä pakollisia turvalaitteita maksettuaan vastaavan vuokran ja kiinnittämättä niitä ajoneuvoon. Asiakas on joka tapauksessa vastuussa laitteen asennuksesta. Joka tapauksessa Inmocoches S.L. vapautetaan kaikista mahdollisista vastuista, jotka johtuvat henkilökohtaisista tai aineellisista vahingoista, jotka voivat aiheutua siitä, että asiakas ei ole noudattanut velvollisuuttaan käyttää pakollista pidätyslaitetta tai sen asennusta tai että asiakas on käyttänyt sitä virheellisesti tai että edellä mainitussa laitteessa on mahdollisesti valmistusvirhe.

16.- HENKILÖKOHTAISET TAVARAT.

Inmocoches S.L. ei ole vastuussa varastetuista, unohdetuista tai kadonneista esineistä ajoneuvon sisällä.

17.- ERITYISEHDOT.

Tämän sopimuksen liitteenä ovat erityiset vuokrausehdot, jotka asiakkaan on hyväksyttävä ja allekirjoitettava.

18.- LAINSÄÄDÄNTÖ.

Inmocoches S.L. EI alistu tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvien kysymysten tai erimielisyyksien ratkaisemiseksi kuljetusalan välimieslautakuntien toimivaltaan 30. heinäkuuta 1987 annetun maaliikenteen sääntelystä annetun lain 16/1987 38 §:n 1 momentin säännösten mukaisesti.

Tähän sopimukseen sovelletaan Espanjan lakeja ja sitä tulkitaan Espanjan lakien mukaisesti. Inmocoches S.L. ilmoittaa aikovansa ratkaista kaikki erimielisyydet sovinnollisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, kaikki Inmocoches S.L.:n ja asiakkaan välille mahdollisesti syntyvät erimielisyydet kuuluvat sen paikkakunnan lainkäyttövaltaan, jossa vuokraus on aloitettu. Asiakas voi tehdä valituksen tai tehdä reklamaation seuraavaan osoitteeseen:

C/ Hernán Cortés 3 Edificio La Fuente Bajo 01 Fuengirola CP:29640 Málaga

19.- KÄÄNNÖS.

Näiden yleisten sopimusehtojen käännökset ovat vain tiedoksi, eivätkä ne ole oikeudellisesti sitovia kaikissa sanamuodon yksityiskohdissa, ja ainoastaan englanninkielinen versio on voimassa.

20.- SOPIMUKSEN PÄTEVYYS JA SOVELLETTAVA TOIMIVALTA.

Kaikki tämän sopimuksen lausekkeiden ja ehtojen muutokset on tehtävä nimenomaisesti kirjallisesti, vuokranantajan allekirjoituksella ja leimalla varustettuna, ja ilman tätä muutosta ne ovat mitättömiä.

Kansallisuudesta riippumatta asiakas vakuuttaa lukeneensa ja nimenomaisesti hyväksyvänsä kaikki sopimusehdot. Osapuolet alistuvat nimenomaisesti Fuengirolan (MÁLAGA) tuomioistuinten toimivaltaan ja luopuvat nimenomaisesti kaikista muista niille mahdollisesti kuuluvista tuomiovaltioista kaikkiin tähän sopimukseen liittyviin tapauksiin ja kysymyksiin.

 

21.- PERUUTUSOIKEUS.

Inmocoches S.L. pidättää itsellään oikeuden irtisanoa sopimus etukäteen, välittömästi ja ilman minkäänlaista korvausta asiakkaalle seuraavissa tapauksissa:

 • Kun on saatu tietoja, jotka herättävät vakavia epäilyjä asiakkaan maksukyvystä.
 • Asiakkaan osoitetaan rikkoneen sopimusta.
 • Asiakas käyttää ajoneuvoa väärin.

21.1. – VARAUKSEN PERUUTTAMINEN VERKKOMAKSUN YHTEYDESSÄ:

 • Jos varauksen peruutus tehdään yli 72 tuntia ennen ajoneuvon luovutusajankohtaa, kaikki maksut palautetaan.
 • Jos varauksen peruutus tehdään alle 72 tuntia ennen ajoneuvon luovutusajankohtaa, maksua ei palauteta.
 • Jos tarjousta ei voi palauttaa, varauksesta veloitettua summaa ei palauteta.

22.- YKSITYISYYDEN SUOJAA/TIETOSUOJAA KOSKEVAT PERIAATTEET.

Henkilötietojen suojaamisesta 13. joulukuuta 1999 annetun orgaanisen lain 15/1999 säännösten mukaisesti ilmoitamme, että henkilötietosi tallennetaan Inmocoches S.L.:n omistamaan tiedostoon ajoneuvojen vuokraus- ja/tai myyntipalvelun tarjoamisen helpottamiseksi.

Ilmoitamme myös, että Inmocoches S.L. on ottanut käyttöön tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla taataan henkilötietojen turvallisuus ja estetään niiden muuttaminen, käsittely tai luvaton pääsy, ottaen huomioon tekniikan tason, tallennettujen tietojen luonteen ja niihin kohdistuvat riskit, kaikki 21. joulukuuta 2007 annetun kuninkaallisen asetuksen 1720/2007 säännösten mukaisesti, jolla hyväksytään tietosuojaa koskevan orgaanisen lain kehittämistä koskevat määräykset.

Jos et halua vastaanottaa kaupallista viestintää yritykseltämme tai jos et halua milloin tahansa käyttää oikeuttasi saada tietoja, oikaista niitä, peruuttaa ne tai vastustaa niiden käyttöä, voit tehdä sen ilmoittamalla siitä Inmocoches S.L.:lle kirjeitse osoitteeseen Inmocoches S.L., joka sijaitsee osoitteessa Calle Hernán Cortés 3 Edificio La Fuente Bajo 01 Fuengirola Málaga.